FISCAL

ABANS QUE ACABI L’ANY VERIFIQUI LA XIFRA DE NEGOCIS DE LA SEVA EMPRESA


És important que comproveu la xifra de negocis de la seva empresa abans que acabi l’any. Això pot afectar la seva tributació en diversos impostos, i suposa canvis en les obligacions fiscals.

LABORAL

MESURES PER GARANTIR L’AFILIACIÓ DELS FALSOS AUTÒNOMS EN EL RÈGIM GENERA

S’ha aprovat un Reial Decret que modifica el Reglament General sobre inscripció d’empreses, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social. Es tracta d’aquells supòsits en què la Inspecció de Treball i Seguretat Social detecta l’enquadrament irregular de treballadors en el Règim d’Autònoms quan, per la seva activitat laboral, són treballadors per compte aliè. La Seguretat Social pot actuar d’ofici i donar d’alta en el Règim General als falsos autònoms.

MERCANTIL

NOVES MESURES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

S’ha modificat la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme per tal d’incorporar la Directiva 2015/849, que estableix obligacions addicionals a les de la llei espanyola en matèria de llicència o registre dels prestadors de serveis a societats, així com un enduriment del règim de sancions i l’establiment de canals de denúncia.

CARTES I AVISOS

RECORDATORI OCTUBRE 2018: DECLARACIÓ D’IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS DE RENDA I SOCIETATS

Recordeu que el proper 22 d’octubre finalitza el termini per fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de Renda i del pagament fraccionat de Societats i Renda corresponent al tercer trimestre 2018. Per poder domiciliar el pagament de les liquidacions, el termini finalitza el 15 d’octubre. Tingueu present que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018, ha introduït modificacions rellevants en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del passat 5 de juliol. Així doncs, verifiqui si, a causa d’aquests canvis, ha de regularitzar la retenció per IRPF que està aplicant als seus treballadors.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.