FISCAL

COM AFRONTAR UNA INSPECCIÓ D’HISENDA?


Quan es rebi una comunicació d’inici d’actuacions inspectores, és molt important tenir clar i verificar l’abast d’aquesta Inspecció fiscal …

LABORAL

AVANTATGES DE LES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT

Les cooperatives de treball associat són una bona manera de gestionar les factures d’un grup de professionals que efectuïn un mateix projecte o que treballin en el mateix sector i que ho facin de forma puntual. Són diverses les avantatges que ofereixen les cooperatives de treball associat a l’hora de facturar a través d’elles, tenint en compte que els membres de les cooperatives de treball associat són socis i al mateix temps treballadors de la cooperativa.

MERCANTIL

QUÈ PASSA SI INCOMPLEIX EL SEU OBLIGACIÓ DE DIPOSITAR COMPTES ANUALS EN EL REGISTRE MERCANTIL?

El termini màxim per aprovar els comptes anuals en Junta és de sis mesos des de la data de tancament de l’exercici, de manera que per a la majoria de societats (les que tanquen l’exercici a 31 de desembre de cada any) el termini màxim de presentació a el Registre Mercantil acaba el 30 de juliol. La Llei de societats de capital estableix que la responsabilitat de dipositar els comptes anuals recau en els administradors. El seu incompliment donaria lloc a la imposició d’importants sancions a la societat i al tancament registral de la mateixa, el que impediria la inscripció d’actes i documents de la societat.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.